دسامبر 7, 2015

خطوط بازیافت و شستشو بطری پت

خطوط بازیافت و شستشو بطری پت

با فناوری پیچیده و پیشرفته، نه تنها به مشتریان کره ای بلکه به مشتریان در کشورهایی مانند مکزیک، ژاپن، ایران و … در حال ارائه خدمات هستیم. این برند سیستم های خود را به مشتریان ژاپنی از سال ۲۰۰۰ با همکاری شرکت MITSUI Chemicals Engineering Co. ltd. Tokyo, Japan آغاز نموده است.

این خط تولید توسط شرکت هیونی کره جنوبی ساخته و ارائه میشود.

                      HYUN-EE CORPORATION