دسامبر 1, 2015

تکنولوژی نرم افزار

ما از سال ۲۰۰۹ بر این باوریم که تجارت اپلیکیشن های موبایل به مرور به یکی از پر رونق ترین تجارت ها مبدل خواهد شد، ما نیز خود را در این راستا همسو کرده ایم و سالهاست که در این صنعت اقدام به تولید برترین اپلیکیشن های موبایل بر روی پلتفرمهای مختلف نموده ایم.
اکنون ما میلیونها کاربر را در مجموع اپلیکیشنهای تولید شده مان بصورت روزانه پشتیبانی میکنیم . برنامه ما رسیدن به حجم ۴۰ میلیون کاربر میباشد.

 

برندهای ما در فناوری اطلاعات:

  • Numbers
  • Frequency
  • Arioo